Arkiv

Alliance Française Aabenraa

Generalforsamling i Nygadehuset, Aabenraa, søndag den 22. marts 2020 kl. 14,-


Dagsorden:

Punkt 1.

Valg af dirigent

Punkt 2.

Formandens beretning

Punkt 3.

Kassererens beretning

Punkt 4.

Indkomne forslag

Punkt 5.

Fastsættelse af kontingent

Punkt 6.

Valg af bestyrelse, 3 repræsentanter vælges for to år.

Punkt 7.

Valg af to suppleanter for ét år

Punkt 8.

Valg af to revisorer

Punkt 9.

Valg af revisorsuppleant

Punkt 10.

EventueltGeneralforsamling i Nygadehuset , Aabenraa, søndag den 25. marts 2019 kl. 14.-Formand Johan Lunde-Christensen bød velkommen til de 15 fremmødte medlemmer af Alliancen.


 1. Valg af dirigent: Erik Juul. Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.

 2. Formandens beretning (beretning vedlagt)

 3. Kassererens beretning (regnskab vedlagt). Ros fra revisorerne til kassereren.

 4. Indkomne forslag: ingen

 5. Foreningensfremtid:
  a. Igen blev det fremhævet, at det er trist, at fransklærerne fra Statsskolen ikke er faste medlemmer i Alliancen og at ikke en gang 3g eleverne kunne overtales selvom de er fritaget for at betale kontingent.
  Vi kender flere dansk/franske ægtepar i Aabenraa by og kommune, men trods af at flere af vore medlemmer har været ”ude med snøren”, er henvendelsen forblevet resultatløs.

  b. Samarbejdet med biblioteket skulle gerne bære frugt, da vi her får en mulighed for at bedre at gøre opmærksom på vore arrangementer. Efter vor sidste filmfore- visning i Felsted spurgte én af de fremmødte (ikke medlem), hvornår vi ville vise den næste film. Åh trist, at det først er til efteråret ! Spændende bliver det også, når den kommende sangaften torsdag den 11. april løber af stablen.

 6. Kontingent for 2019 er uændret dvs. kr. 150 for enlige og kr 200 for familier. Unge under uddannelse er fortsat fritaget for at betale kontingent.

 7. Valg til bestyrelsen. Efter tur afgår Raija Senger, Gudrun Møller og Johan Lunde- Christensen. Alle 3 genopstillede og blev genvalgt.
  Birgit Frederiksen ønskede at træde ud af bestyrelsen på grund af arbejde i andre foreninger. Berit Nielsen (suppleant) trådte ind i stedet for.

 8. Valg af 2 suppleanter vælges for 1 år: Nuværende: Helen Nielsen modtog genvalg og som 2. suppleant meldte Christina Tengström sig.

 9. Valg af 2 revisorer vælges for 1 år: Nuværende: Jytte Petersen og Gunnar Pedersen. Begge modtager genvalg.

      10 .Valg af revisorsuppleant vælger for 1 år. Nuværende: Erik Juul. Modtager genvalg.

       11. Eventuelt.


Her kom flere forslag til, hvad vi kunne sætte på programmet til den kommende sæson.

Verbier om sønderjyske krigsfanger under la grande guerre 14- 18). Interessant set i lyset af Genforeningen 2020.

Karen Høeg (Coco Chanel) har evt. noget om Sydfrankrig.

Iben Schøtt har sikkert også noget om Sydfrankrig. 

Fælles foredrag (på fransk) med AF Haderslev og Sønderborg


Dirigenten kunne herefter afslutte mødet.


Efterfølgende blev der serveret vin og lidt godt til ganen. Referent: Johan Lunde-Christensen

Formandens beretning - Generalforsamling 25. marts 2019